«Επιβεβλημένη η αύξηση των εφημεριών στο Νοσοκομείο Αμαλιάδας»- Ερώτηση Γιάννη Κουτσούκου

«Επιβεβλημένη η αύξηση των εφημεριών στο Νοσοκομείο Αμαλιάδας»

Ο Σύλλογος Εργαζομένων του Νοσοκομείου Αμαλιάδας με πρόσφατη ανακοίνωση – καταγγελία θέτει το ζήτημα της ανεπαρκούς λειτουργίας του Νοσοκομείου, καταγγέλλοντας μάλιστα ότι παρουσιάζει τριτοκοσμική εικόνα.

Επισημαίνει ιδιαίτερα, ότι το σημερινό επίπεδο εφημεριών δεν επιτρέπει την κάλυψη των αναγκών των χιλιάδων κατοίκων και επισκεπτών της περιοχής κατά τη θερινή περίοδο και ζητάει να καλυφθούν τα κενά σε ιατρικό, νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό.

Αναφέρει δε χαρακτηριστικά, ότι το ακτινολογικό εργαστήριο λειτουργεί χάρη στην υπεράνθρωπη προσπάθεια των εργαζομένων στους οποίους οφείλονται ρεπό και άδειες από το 2017.

Με βάση τα παραπάνω ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

Τι πρόκειται να πράξει, ώστε να αποκατασταθεί σε ικανοποιητικό επίπεδο η λειτουργία του Νοσοκομείου Αμαλιάδας και να αυξηθεί ο αριθμός των εφημεριών;

 

Ο Ερωτών Βουλευτής

 

Γιάννης Κουτσούκος

Η ανακοίνωση – καταγγελία του Συλλόγου Εργαζομένων Νοσηλευτικής Μονάδας Αμαλιάδας

Σύλλογος Εργαζομένων                                                                     Αμαλιάδα  25/07/2018                            Νοσηλευτικής  Μονάδας                                                                      .          Αμαλιάδας                             

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ –ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Εν μέσω της θερινήςπεριόδου και με τους χιλιάδεςεπισκέπτες στην περιοχή μας κρίνεταιεπιβεβλημένη η αύξηση των εφημεριών της Νοσηλευτικής μας Μονάδας για την πληρέστερη κάλυψη του πληθυσμού σε θέματαυγείας.  Αποτελείμείζονζήτημα  η επαρκής στελέχωση με ιατρικό προσωπικό  καθώς και ο χαμηλόςαριθμόςεφημεριών για την κάλυψη της μονάδας μας. Το σύνολο των φορέων της πόλης μας στηρίζει αυτό το αίτημα και απαιτεί από τη διοίκηση του νοσοκομείου να επανεξετάσει την στάση της ώστε και τα δυο νοσοκομείαμαζί με τις πρωτοβάθμιεςδομές   να παρέχουν τις βέλτιστεςυπηρεσίεςστους λήπτες υπηρεσιών υγείας. Το Νοσοκομείο  μας χρειάζεταιστήριξηουσιαστική .Φτάνει πια με τις άνευουσίαςυπεκφυγές  με το μπαλάκι των ευθυνώνμεταξύ του διοικητή και του αναπληρωτή  των δυο δομών .

Πότεεπιτέλους θα κατανοήσουνκάποιοι ότι προέχει η ορθολογικήλειτουργίαόλων των δομώνυποστηρικτικά για να εξυπηρετείται ο κόσμος.Αν θέλουνπραγματικά να κάνουν τη διαφορά με τους προκάτοχους τους, να σηκώσουν τα μανίκια και να  βρεθεί η χρυσήτομήπροςόφελοςόλων των Ηλείων. Έχουμεχορτάσει από εξαγγελίες ,διακηρύξειςκενούπεριεχομένουδηλώσεις  δημοσιοσχετιστικούχαρακτήρα, που το μόνο που κάνουνείναι να υποτιμούν την νοημοσύνη μας. Θάλλουμε να αλλάξει η τριτοκοσμικήεικόνα που παρουσιάζεισήμερα το νοσοκομείο μας. Δεν δεχόμαστε την απαξίωση του. Αρκετά με τα μεγάλαλόγια.

Φθάνει πια η προσβολή  της ανοχής  και της νοημοσύνης μας από τους κάθε είδουςπάσχοντες  από σύνδρομοκατωτερότητας. Δεν θα τους ακολουθήσουμε σετακτικές ανάδειξηςπροσωπικώνφιλοδοξιών και ‘’βολέματος’’ των ημετέρων.Όλαθυσιάζονται  στο βωμό του μικροσυμφέροντος .

Όλες οι άλλεςαξίεςπαρακάμπτονται και ποδοπατούνται. Που ο σεβασμός στον συνάδελφοκαι στον ασθενή.  Κάποτε τρεις γιατροί,μόνο τρεις  κρόταγανόρθιο και ακλόνητοτούτο το νοσοκομείο . Τώραξεχνούμελόγους για να μην εφημερεύουμε…

Και σαν  να μην μας έφταναν όλα αυτά έχουμε την προκλητική και ανάλγητηστάση της διοίκησης της 6ης ΥΠΕ που έχειανοίξει νέο γαϊτανάκιμετακινήσεωνυπάλληλων από την μονάδα μας προς άλλανοσοκομεία. Με προχθεσινήαπόφαση του διοικητή  της 6ης ΥΠΕ  μετακινείταιδόκιμηυπάλληλοςνεοδιοριζόμενη στο ακτινολογικόεργαστήριο του νοσοκομείου μας προς το νοσοκομείο του Ρίου.

Την ημέρα που ορκίστηκεαιτήθηκεάδειαανατροφήςτέκνου την όποια της χορήγησε η υπηρεσία. Με νέα αίτηση της ζυτάει να διακοπεί η άδειαανατροφήςπροκείμενου να εργαστεί στο ακτινολογικόεργαστήριο του ΠΓΝ Πατρών, αγνοώνταςτις ανάγκες του νοσοκομείου μας. Το ακτινολογικόεργαστήριο με  πάνω από 2500 ακτινογραφίες το μήνα ,με καθημερινή  24ωρη κάλυψη και με υπεράνθρωπηπροσπάθεια του εναπομείναντοςπροσωπικού  που έχεισυνολικά 208 οφειλόμεναρεπό και κανονικέςάδειες του 2017  απαξιώνεται και κρίνεται η λειτουργία του επισφαλής και επικίνδυνη .Αναφερόμαστε σε ιοντίζουσες ακτινοβολίες που είναι βλαβερές για την υγεία των εργαζομένων.   Το γεγονός αυτό είναι πολύ σημαντικό και χρήζειπροσεκτικώνχειρισμών. Καταθέτουμεάμεσα στην επιθεώρησηεργασίας τα προγράμματα μας και καλούμε τις αρμόδιεςαρχές να ελέγξουν την νομιμότητακαθώς και την ασφαλήλειτουργία του εργαστηριού.Καταγγέλλουμε την απόφαση της 6ης ΥΠΕ  και απαιτούμε την άμεση ανάκληση της

Πρέπειεπιτέλους να μπει ένα τέλος στη αφαίμαξη προσωπικού.

Κρίνεται περισσότερο από ποτέεπιβεβλημένη η επιστροφήόλων των μετακινημένωνσυναδέλφων για την σωστή και απρόσκοπτηλειτουργία της νοσηλευτικής μας μονάδας.  Οι ρουσφετολογικέςπρακτικές που ακολουθηθήκαν τα προηγούμεναχρόνια δεν επιτρέπεται να συνεχίζονται.

Για το ΔΣ

Ο Πρόεδρος                                        Η Γραμματέας

Αφήστε το σχολιό σας

Σχόλια