Έναν ακόμη χρόνο εργασίας για τους ωφελούμενους της κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ στην Υγεία

Αλλαγές στα ποσά που δικαιούνται όσοι μακροχρόνια άνεργοι συμμετέχουν στο πρόγραμμα απασχόλησης στον δημόσιο τομέα της υγείας αλλά και στον χρόνο απασχόλησης, περιλαμβάνει τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) που είχε εκδοθεί από τα υπουργεία Εσωτερικών, Οικονομίας και Εργασίας.

Το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ορίζεται στα 150,00 ευρώ σε μηναία βάση και αφορά την κατηγορία ΔΕ των πληρωμάτων Ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ και για την κατηγορία ΔΕ των οδηγών ασθενοφόρων των Κέντρων Υγείας.
Επίσης, η αρχική χρονική διάρκεια απασχόλησης των ωφελουμένων ορίζεται σε 12 μήνες. Μετά το πέρας της ως άνω διάρκειας απασχόλησης, οι ωφελούμενοι απασχολούνται για άλλους 12 μήνες υπό τους ίδιους όρους και στις ίδιες θέσεις. Οι ωφελούμενοι θα απασχοληθούν στους Φορείς Υποδοχής σύμφωνα με το γενικό ή ειδικό θεσμικό πλαίσιο που διέπει τους Φορείς Υποδοχής.Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμα αφορά στην απασχόληση 4.000 μακροχρόνια ανέργων στον δημόσιο τομέα της υγείας

Από τις αλλαγές που συμφωνήθηκαν προκύπτει επιπλέον δαπάνη 66 εκατ ευρώ, η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ. Η επιπλέον δαπάνη κατανέμεται κατ’ έτος ως εξής: Για το 2018 η δαπάνη υπολογίζεται στα 30 εκατ. ευρώ, για το 2019 θα ανέλθει στα 33 εκατ. ευρώ και για το 2020 θα περιοριστεί στα 3 εκατ. ευρώ

dikaiologitika.gr

Αφήστε το σχολιό σας

Σχόλια