Δήμος Πύργου: Συνεδριάζει την Τρίτη 23/01 η Οικονομική Επιτροπή- Τα θέματα

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ που θα διεξαχθεί
στο «Πολύκεντρο» του Δήμου Πύργου την Τρίτη, 23 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 12:00, με τα
ακόλουθα θέματα:
1. Ανάκληση της 14/2018 απόφασης της Ο.Ε. με θέμα «Ορισμός δικαστικού
επιμελητή για την εκτέλεση του πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής επί της οδού
Αρχ.Ολυμπίας στην ΤΚ Κατακόλου» , κατόπιν της από 18-1-18 εισήγησης της
Δ/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών.
2. Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού του 2ου σταδίου της δημοπρασίας του έργου:
«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΜΟΥΖΑΚΙ» προϋπολογισμού
39.000,00€ (με το ΦΠΑ 24%) , με αριθμό μελέτης 31/2016 που αφορά τον έλεγχο
των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού μειοδότη Σκαρτσιάρη
Δημήτριου του Σπυρίδωνα.
3. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών στις 27-03-2018 και σε κάθε μετ’ αναβολής συζήτηση της
από 6-12-2017 αγωγής των Π.Σούτα κλπ κατά του Δήμου Πύργου.
(ΓΕΝ.ΑΡ.ΚΑΤ.604592/2017–ΕΙΔ.ΑΡ.ΚΑΤ.4615/2017—ΠΙΝ.ΖΒ—ΑΡ.ΠΙΝ.3).
4. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου
Πύργου στις 20-02-2018 και σε κάθε μετ’ αναβολής συζήτηση της από 28-12-2017
αγωγής της εταιρείας «ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΕ» κατά του Δήμου Πύργου.
(ΑΡ.ΚΑΤ.36/2017).
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ταχ.Δ/νση : Πατρών& Τ.Πετροπούλου
ΤΚ 271 31 , Πύργος
Πληροφ. : Γιώργος Ανδρικόπουλος
Τηλ. : 26213 62622
Φαξ : 26213 62642
Ηλ.ταχ. : oikonepdpyrgou@gmail.com
oikonep@1489.syzefxis.gov.gr
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 04/2018
Πύργος, 19 / 01 / 2018
Αρ. Πρωτ. : 1606
ΠΡΟΣ:
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
1. Νικόλαο Δ. Βλαχαντώνη
2. Σωτήριο Α.Γεωργόπουλο
3. Βασίλειο Κ. Σεϊντή
4. Αναστάσιο Θ. Ασημακόπουλο
5. Παναγιώτη Δ.Μπόμπορη
6. Ιωάννη Γ. Αργυρόπουλο
7. Αντώνιο Σ. Καράμπελα
8. Παναγιώτη Γ. Αντωνακόπουλο
(Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος
παρακαλούμε να ενημερώσετε
την γραμματεία, προκειμένου
να προσκληθούν τα αναπληρωματικά μέλη)
2 / 2
5. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για σύνταξη και κατάθεση προτάσεων ενώπιον
του Ειρηνοδικείου Πύργου και παράσταση κατά τη συζήτηση της με αρ.κατάθεσης
59/2017 αγωγής της Πην.Νικολοπούλου κατά του Δήμου Πύργου, όταν και όπου
αυτή προσδιοριστεί.
6. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Συμβουλίου της
Επικρατείας στις 23-04-2018 και σε κάθε μετ’ αναβολής συζήτηση της αίτησης
αναίρεσης των Βασ. Τασσόπουλος κλπ κατά του Δήμου Πύργου με την οποία
ζητείται η αναίρεση της 551/2015 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πατρών.
(αρ.κατ.2866/2015).
Ο

Αφήστε το σχολιό σας

Σχόλια