Δήμος Πηνειού: Παρέλαβε νέο εκσκαφέα-φορτωτή- Συνεχίζεται η αναβάθμιση του στόλου των οχημάτων του Δήμου

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ ΠΑΡΕΛΑΒΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.» ΕΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΦΟΡΤΩΤΗ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 96.472,00 € ΜΕ ΦΠΑ 24%, ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.

Ένα νέο μηχάνημα έργου τύπου Εκσκαφέα Φορτωτή προστέθηκε στο στόλο των οχημάτων του Δήμου Πηνειού με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών των κατοίκων. Το μηχάνημα έργου προϋπολογισμού σύμβασης 96.472,00 € με ΦΠΑ 24% προμηθεύτηκε ο Δήμος Πηνειού από την εταιρεία «ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.» κατόπιν χρηματοδότησης η οποία προήλθε από το Πρόγραμμα << ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ >> του Υπουργείου Εσωτερικών του άξονα προτεραιότητας <<

Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος>> και από ίδιους πόρους του Δήμου. Στα πλαίσια της ανωτέρω χρηματοδότησης ο Δήμος Πηνειού αναμένεται να παραλάβει και ένα μικρό αυτοκινούμενο αναρροφητικό σάρωθρο προϋπολογισμού Σύμβασης 52.080,00 € ΜΕ ΦΠΑ 24% από την εταιρεία «KARCHER ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Ο Δήμαρχος Πηνειού
Αλέξιος Αθ. Καστρινός

Αφήστε το σχολιό σας

Σχόλια