Δήμος Πηνειού-Αλ. Καστρινός: Ανοίγει ο δρόμος για την κατασκευή του Μουσικού Σχολείου Βαρθολομιού

Ανοίγει ο δρόμος για την κατασκευή του Μουσικού Σχολείου Βαρθολομιού. Σε δήλωσή του για το συγκεκριμένο έργο ο Δήμαρχος Πηνειού Αλέξης Καστρινός επισημαίνει τα εξής:

 Άλλο ένα σημαντικό έργο του Δήμου Πηνειού που αποτελούσε αίτημα ετών, όχι μόνο του Δήμου αλλά και του συνόλου της Π. Ε. Ηλείας, και αφορά στην ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΓΑ ΛΙΒΑΔΙ βρίσκεται σε εξέλιξηΟ Δήμος δρομολογώντας και ολοκληρώνοντας μια σειρά ενεργειών που αφορούσαν την εκπόνηση μελετών για την εξασφάλιση των απαιτούμενων εγκρίσεων όπως: έγκριση της Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας, του Περιβαλλοντικού Προελέγχου, Τοπικού Ρυμοτομικού , Κτιριολογικού αλλά και την εξασφάλιση της απαιτούμενης χρηματοδότησης για τον διαγωνισμό της εκπόνησης των απαιτούμενων μελετών για την κατασκευή του ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΓΑ ΛΙΒΑΔΙ ύψους 350.661,11€ προχώρησε στην έγκριση των όρων Διακήρυξης για την Δημοπράτηση της Μελέτης με τίτλο   » ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΓΑ ΛΙΒΑΔΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ Π. Ε ΗΛΕΙΑΣ» με την ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΤΙΜΗΣ. Σύμφωνα με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 174/2018 του Δήμου, η ημερομηνία λήξη υποβολής προσφορών για τον Διαγωνισμό της Μελέτης ορίζεται η 22 Οκτωβρίου 2018 και η ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών η 26 Οκτωβρίου 2018.

Συγκεκριμένα η υπό ανάθεση μελέτη θα πρέπει να περιλαμβάνει:

 1. 1. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
 2. 2. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

– ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

– ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΡΜΟΜOΝΩΣΗΣ

 1. 3. ΕΙΔΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
 2. 4. ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
 3. 5. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

   -ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ   ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 1. 6. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
 2. 7. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
 3. 8. ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Ο χρόνος εκπόνησης του συνόλου του μελετητικού έργου είναι τέσσερις μήνες (4).

Λαμβάνοντας υπόψη ότι:

 • Η υφιστάμενη κατάσταση στέγασης του Μουσικού Γυμνασίου – Λυκείου Βαρθολομιού σε λυόμενες αίθουσες, δεν μπορεί να καλύψει τις εκπαιδευτικές ανάγκες εκπαιδευόμενων και εκπαιδευτικών.
 • Η συγκεκριμένη σχολική μονάδα καλύπτει τις εκπαιδευτικές ανάγκες του συνόλου της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας.
 • Η ανέγερση ενός σύγχρονου εκπαιδευτήριου για το Μουσικό Γυμνάσιο – Λύκειο Βαρθολομιού είναι ένα αίτημα πολλών ετών από τους συλλόγους γονέων , μαθητών, εκπαιδευτικών και των θεσμικών του Νομού.

H υλοποίηση της κατασκευής του έργου <<Ανέγερση Μουσικού Γυμνασίου- Λυκείου Βαρθολομιού στη θέση Αγά Λιβάδι του Δήμου Πηνειού>> με υποδομές και εγκαταστάσεις που να ανταποκρίνονται λειτουργικά και αισθητικά στις απαιτήσεις της εποχής μας είναι επιτακτικά αναγκαία και ευελπιστούμε ότι η εκπόνηση και παράδοση των απαιτούμενων μελετών θα ολοκληρωθεί στον προγραμματισμένο χρόνο προκειμένου στη συνέχεια να εξασφαλίσουμε την απαραίτητη χρηματοδότηση για την κατασκευή του, όπου η συμβολή της Περιφέρειας και του Κεντρικού κράτους είναι επιβεβλημένη.

 

 Ο Δήμαρχος Πηνειού

 Αλέξιος Αθ. Καστρινός

Αφήστε το σχολιό σας

Σχόλια