Δήμος Ανδραβίδας Κυλλήνης: Οι αποφάσεις του ΔΣ για το φλέγον ζήτημα με τη μόλυνση των υδάτων και του περιβάλλοντος στους Αγίους Θεοδώρους

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥΣ

Ο Δήμος μας ως καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμόδιος για την αντιμετώπιση και θεμάτων που άπτονται το περιβάλλον, έχει αναλάβει δράση για την αντιμετώπιση του προβλήματος της υποβάθμισης της ζωής και της υγείας των κατοίκων στους Αγίους Θεοδώρους Λεχαινών. Ο δήμος με το Δημοτικό Συμβούλιο ενέσκυψαν στο πρόβλημά, το ανέδειξαν, και βοήθησαν τους κατοίκους για να μπορέσουμε, όλοι πλέον, να βρούμε λύσεις, πλην όμως δεν κατέστη δυνατό μέχρι και σήμερα η επίλυσή του και αυτό παρέμεινε το ίδιο.

Οι πρωτοβουλίες που ανέλαβε το Δημοτικό συμβούλιο με απόλυτη πλειοψηφία, τόσο για το θέμα της ανακάλυψης αγωγών που εκβάλλουν στο Ρέμα του Βροντού, τόσο με τη διενέργεια μετρήσεων επί των υδάτων του ρέματος, με την κατάθεση μηνυτήριας αναφοράς για το περιβαλλοντικό πρόβλημα, όσο και τελευταία με επίσημο αίτημα για συζήτηση της υποθέσεως στο Περιφερειακό συμβούλιο, μέχρι και σήμερα δεν έχουν οδηγήσει σε απτά αποτελέσματα και παρατηρούνται από πλευράς Υπηρεσιών γραφειοκρατικά προσκόμματα για τη μη επίλυσή του, το οποίο εξακολουθεί και οι κάτοικοι δεν έχουν ακόμα απαλλαγεί από την υποβάθμιση του περιβάλλοντος.

Σε συνέχεια λοιπόν των ενεργειών μας, καθ’ όσον η διεύθυνση υδάτων Δυτικής Ελλάδος, σε απάντηση σχετικής μας ερώτηση, με αριθμό πρωτοκόλλου 11696/2018 ανέφερε ότι ο Δήμος μας είναι αρμόδιος για την αστυνόμευση και τον καθαρισμό του ρέματος, ο Δήμος, ως υποχρεούται, αναλαμβάνει την πρωτοβουλία προς επιτυχή λύση του προβλήματος και για αυτό το λόγο θα προβεί άμεσα στις κάτωθι ενέργειες:

  1. Σύνταξη αιτήσεως κατ’ άρθρο 13 του ΠΔ 148/2009 με θέμα «Περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και την αποκατάσταση των ζημιών στο Περιβάλλον- Εναρμόνιση με την οδηγία 2004/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004, όπως ισχύει» προς την αρμόδια Ειδική Υπηρεσία των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ) σχετικά με την περιβαλλοντική ζημία που έχει υποστεί η περιοχή των Αγιων Θεοδωρων, όπως επίσης και να καλέσει την αρμόδια αρχή να αναλάβει δράση βάσει του ανωτέρω διατάγματος.

  2. Εξουσιοδότηση προς τον Πληρεξούσιο Δικηγόρο των κατοίκων Αγίων Θεοδώρων και Αγίου Γεωργίου και του Δήμου μας κ. Γεώργιο Κατσαμπέρη του Νικολάου (ΑΜ/ΔΣΑ 27245), ορισθέντα για το περιβαλλοντικό θέμα στους Αγίους Θεοδώρους Λεχαινών, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 44/2017 αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής και σε συνέχεια αυτής, όπως συντάξει την ανωτέρω αίτηση και προσκομίσει πλήρες φάκελο με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί από την μόλυνση του ρέματος του Βροντού, καθως επίσης και με την περιβαλλοντικη υποβάθμιση που εχει υποστει η περιοχή από το θεμα της δυσοσμιας με κύριο σκοπό την έναρξη των ενεργειών από την ΕΥΕΠ προς ανάληψη δράσης σύμφωνα με το ανωτέρω διάταγμα.

  3. Γνωστοποίηση της ανωτέρω αίτησης μετά των στοιχείων στην αρμόδια διεύθυνση περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας καθώς και στο Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδος.

  1. Εκ νεου υποβολή αιτήματος στην Περιφερεια Δυτικής Ελλαδος για συζήτηση του θεματος των Αγιων Θεοδωρων ως τακτικό θεμα στο επόμενο Περιφερειακο Συμβουλιο

 

Αφήστε το σχολιό σας

Σχόλια