6η ΥΠΕ: Ποσό 410.000 ευρώ στο Νοσοκομείο Πύργου για προμήθεια Βιοϊατρικού Εξοπλισμού – 2,5 εκατ ευρώ συνολικά σε 3 νοσοκομεία της Δυτ. Ελλάδας

Ολοκληρώνονται οι διαδικασίες για ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2014-2020 τριών έργων προμήθειας Βιοϊατρικού εξοπλισμού συνολικού προϋπολογισμού 2.520.000€ για τρία μεγάλα Νοσοκομεία της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας, όπως ανακοινώνει η 6η ΥΠΕ.

Πιο συγκεκριμένα η ένταξη αφορά την :

Προμήθεια Βιοϊατρικού Εξοπλισμού 1.110.000 € για το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών

Προμήθεια Βιοϊατρικού Εξοπλισμού 1.000.000€ για το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών και

Προμήθεια Βιοϊατρικού Εξοπλισμού 410.000€ για το Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας –Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου.

Με τον παραπάνω εξοπλισμό αναβαθμίζεται – συμπληρώνεται ο Βιοϊατρικός εξοπλισμός των τριών μεγάλων Νοσοκομείων για την παροχή των υπηρεσιών υγείας.

Αφήστε το σχολιό σας

Σχόλια